Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Ευέλπιδες κατα τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο