Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

Καθηγητές

   Γιώργος Καϊμακάμης

   Διονύσιος Ε. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Ειρήνη Καρανάσιου

   Νικόλαος Β. Ζωγραφόπουλος

   Νικόλαος Δάρας

Αναπληρωτές Καθηγητές

   Νικόλαος Καραδήμας

   Kωνσταντίνος Καραματσούκης

   Μιχαήλ Γαργαλάκος

Επίκουροι Καθηγητές

Νεκτάριος Νασίκας

Λέκτορες

   Αντώνης Λίτκε