Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αναμνηστικά Ευρωπαικών Στρατιωτικών Σχολών