Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Στρατιωτική Εκπαίδευση – Γενικά

 1. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση των Ευελπίδων, αφορά σε θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση πεδίου, περιλαμβάνει μαθήματα του πυρήνα της Στρατιωτικής Επιστήμης και αποσκοπεί:
  • Στην διάπλαση, ενδυνάμωση και τελικώς χαλύβδωση του χαρακτήρα του Ευέλπιδος.
  • Στην καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών και της στρατιωτικής αγωγής.
  • Να καταστήσει τον Εύελπι άριστο μαχητή και ηγήτορα μικρών κλιμακίων.
  • Να εξοικειώσει τον Εύελπι με τις βασικές έννοιες της τακτικής.
  • Να αποκτήσει ο Εύελπις βασικές γνώσεις για την οργάνωση και αποστολή των Όπλων – Σωμάτων καθώς και την τακτική χρησιμοποίηση των κυρίων μέσων τους.
  • Στην ανάπτυξη, βελτίωση και διατήρηση της σωματικής ικανότητας και υγείας.
 2. Η διάρθρωση του διαθέσιμου χρόνου στρατιωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
 3. Η πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση (πεδίου) οργανώνεται σε 3 περιόδους:
  • Τη φθινοπωρινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Σεπτέμβριο.
  • Τη χειμερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Φεβρουάριο.
  • Τη θερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Ιούλιο.
 4. Ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια της κάθε μιας από τις παραπάνω περιόδους καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.
 5. Η πρακτική εκπαίδευση αποβλέπει στην απόκτηση ικανοτήτων των Ευελπίδων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Διμοιρίτη Διμοιρίας Τ/Φ με το πέρας της θερινής εκπαίδευσης στο τρίτο έτος σπουδών και του εκπαιδευτή με το πέρας του τέταρτου έτους σπουδών.
 6. Οι Ευέλπιδες, πλέον της στρατιωτικής εκπαίδευσης η οποία τους παρέχεται από τη Σχολή, δύνανται να εκπαιδεύονται και σε άλλα σχολεία – εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΣ, όπως, Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού, Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ), Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), Εκπαιδευτικό Πλου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολεία – Εκπαιδεύσεις στα πλαίσια συνεργασίας με ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. (π.χ. Military Erasmus κλπ) και άλλα Σχολεία – Εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων.
 7. Ειδικότερα για το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού ισχύουν τα παρακάτω:
  • Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 3ου ή του 4ου έτους σπουδών και σε αυτή     δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αλλοδαποί Ευέλπιδες.
  • Η συμμετοχή των Ευελπίδων (Όπλων και Σωμάτων) στηρίζεται σε εθελοντική βάση.
  • Συντήρηση αλεξιπτωτιστού δεν προβλέπεται, πλην εκείνων που στο μέλλον θα  στελεχώσουν τις Ειδικές Δυνάμεις και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές.
  • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, αποτελεί η επιτυχής  ολοκλήρωση των απαιτουμένων ιατρικών εξετάσεων καθώς και των εξετάσεων φυσικής αντοχής και δοκιμασίας στον πύργο αυτοπεποίθησης, οι οποίες προηγούνται της  εκπαίδευσης.