Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Χαιρετισμός Διοικητή Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

     Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων αποτελεί το αρχαιότερο Εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας με την ίδρυσή της να συμπίπτει χρονικά με αυτήν του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Στην σχεδόν διακοσίων ετών ιστορία της, η Σχολή καλλιεργεί με ζήλο στους Ευέλπιδες όλα εκείνα τα ιδανικά που διαμορφώνουν το χαρακτήρα των νέων Αξιωματικών που αποφοιτούν από αυτήν.

     Η φιλοπατρία, η ανδρεία, η καρτερία, η αφοσίωση στο καθήκον και η πίστη στα πανανθρώπινα ιδανικά της ελευθερίας αποτελούν τα εφόδια με τα οποία οι Ευέλπιδες έχουν διαχρονικά συμμετάσχει στους αγώνες του Έθνους, καταβάλλοντας βαρύ φόρο αίματος στα πεδία των μαχών και λαμβάνοντας έτσι περίοπτη θέση στο πάνθεο των Ελλήνων ηρώων. Βασικό συστατικό της Σχολής αποτελεί η στρατιωτική εκπαίδευση που συνεχώς εκσυγχρονίζεται προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα και τεχνολογικές εξελίξεις, διατηρώντας παράλληλα τις παραδόσεις του Ελληνικού Στρατού. Δίδει στον Εύελπι όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του χρειαστούν προκειμένου, αποφοιτώντας από τη Σχολή, να είναι ικανός ηγήτορας έτοιμος να ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή που θα του αναθέσει η Πατρίδα.

     Παράλληλα με τη στρατιωτική εκπαίδευση η Σχολή, με βαρύ επιστημονικό παρελθόν, διεξάγει και την αντίστοιχη ακαδημαϊκή με καταξιωμένους στο χώρο τους καθηγητές. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εκπαίδευσης, η Σχολή συνεργάζεται με ξένα ιδρύματα με ανταλλαγή σπουδαστών, εμπειριών και τεχνογνωσίας. Ταυτόχρονα η Σχολή παρακολουθεί και μετέχει στις εξελίξεις του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι μέσω της αναβάθμισης της διδασκαλίας, της διεξαγωγής μεταπτυχιακών προγραμμάτων, της επιστημονικής έρευνας και των επιστημονικών ημερίδων.

      Η Σχολή, στη σημερινή της μορφή, τηρεί με ευλάβεια τις παραδόσεις που έρχονται από το παρελθόν και κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον. Με πίστη στα ιδανικά του Έθνους, διαπλάθει τους νέους ηγήτορες του Στρατού Ξηράς και διαμορφώνει το αξιακό σύστημα του Έλληνα Αξιωματικού. Συνεχίζει να αποτελεί το φυτώριο των καλών ελπίδων του Έθνους που εμφορούνται από την αγάπη προς την Πατρίδα και τη συνεχή διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Υποστράτηγος         
Αναστάσιος Πολύχρονος