Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αναμνηστικά Γαλλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας