Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αναμνηστικά Ρουμανικής Ακαδημίας