Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πολεμικός Σταυρός Α Τάξεως

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ για τη συμμετοχή των Ευελπίδων στον Ελληνοιταλικό και Ελληνογερμανικό πόλεμο κατά την πολεμική περίοδο 1940 – 41. Απονεμήθηκε το Σεπτέμβριο του 1943.