Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διεθνές Εξάμηνο 2019-2020 στο Πλαίσιο ERASMUS PLUS

Τη χρονική περίοδο από 24 Φεβρουαρίου έως 12 Ιουνίου 2020, η Σχολή στο πλαίσιο του προγράμματος Military Erasmus διοργανώνει και φιλοξενεί τη Δράση Διεθνές Εξάμηνο έτους 2019-2020.

 Tο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών το οποίο διεξάγεται στην Αγγλική, και των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων παρακολουθούν 3 Αυστριακοί, 07 Ρουμάνοι και 34 Έλληνες Ευέλπιδες ΙΙΙης τάξης, καθώς επίσης και 2 Ιταλοί νέοι Αξιωματικοί οι οποίοι εναλλάσσονται ανά 1 ακαδημαϊκή εβδομάδα σε 1 γνωστικό αντικείμενο (COMMON MODULE).

 Πλην των ακαδημαϊκών πλεονεκτημάτων της δράσης, οι  σπουδαστές των λοιπών Στρατιωτικών Ακαδημιών διαβιώνουν από κοινού στους χώρους διαμονής και εκπαίδευσης των Ευελπίδων για 6 μήνες ανταλλάζουν εμπειρίες και απόψεις, ενημερώνονται για την ιστορία της και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις προβολής του Ελληνικού πολιτισμού και της χώρας μας εν γένει, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση του διεθνούς κλίματος συνεργασίας της Σχολής με τις λοιπές Στρατιωτικές Ακαδημίες.

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και στο πλαίσιο των διεθνών κινητικοτήτων, διδάσκουν και μέλη ΔΕΠ των άλλων Στρατιωτικών Ακαδημιών στη Σχολή, καθώς και μέλη ΔΕΠ της Σχολής σε άλλες Ακαδημίες.

 Την ίδια χρονική περίοδο 3 Ευέλπιδες ΙΙΙης Τάξης παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα στη Στρατιωτική Ακαδημία της Ρουμανίας.