Ανακοινώσεις

Ιούλιος 18, 2019

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Αθλητικών Εξετάσεων των Υποψηφίων της Ομάδας 180 (επανεξετάσεις).

περισσότερα
Ιούλιος 4, 2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ – ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΩΣ ΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΛΛΙΠΩΝ...

περισσότερα

Πολυμέσα

Δραστηριότητες