Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 9, 2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για...

περισσότερα
Σεπτέμβριος 13, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Σχολής.

περισσότερα
Σεπτέμβριος 5, 2018

Ανακοινώνεται ο Οδηγός Κατάταξης Πρωτοετών Ευελπίδων Τάξης 2022

περισσότερα
Αύγουστος 2, 2018

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεως Ειδικών Επιστημόνων το Ακαδημαϊκό έτος...

περισσότερα

Πολυμέσα

Δραστηριότητες