Ανακοινώσεις

Αύγουστος 30, 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΕΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 2023

περισσότερα
Αύγουστος 28, 2019

Η κατάταξη των επιτυχόντων στη ΣΣΕ έτους 2019 θα λάβει χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, 0730 (πμ) στην έδρα της Σχολής (Βάρη Αττικής).

περισσότερα
Ιούλιος 4, 2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ – ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΩΣ ΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΛΛΙΠΩΝ...

περισσότερα

Πολυμέσα

Δραστηριότητες