Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διαδικασίες Εκλογών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΠΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Επιστολή Κοσμήτωρ 2η Συνεδρίαση 15μελους ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο ‘Πολιτική Ιστορία’.  

ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”.

Προκήρυξη-πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), στον Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών , λόγω εξέλιξης στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Ιστορία».

Πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων»

Πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές»

Επιστολή Κοσμήτωρ 1η Συνεδρία ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α.Σ. 8 ΤΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Πολεμική Τέχνη και Εφαρμογές»

Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του
Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο
γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με Έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές» σε
βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή.

Επιστολή Κοσμήτωρ 1η Συνεδρίαση 15μελους Πολεμική τέχνη.pdf

Επιστολή Κοσμήτωρ 1η Συνεδρίαση 15μελους Πολεμική τέχνη.pdf

 Επιστολή Κοσμήτωρ 2η Συνεδρίαση 15μελους Πολιτ Οικ (1) (1).pdf

 Επιστολή Κοσμήτωρ 2η Συνεδρίαση 15μελους Πολιτ Οικ (2) (2).pdf

Δεύτερη Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτικές Εφαρμογές Χημείας» σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή.pdf

Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτικές Εφαρμογές Χημείας» σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή.pdf

Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία» (θέση δεύτερη) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.pdf

Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία» (θέση πρώτη) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.pdf

Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτικές Εφαρμογές Χημείας» σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή.pdf

Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία» σε βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.pdf

Δεύτερη Συνεδρίαση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή.pdf

Δεύτερη Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο <<Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές>> στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.pdf

 Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο <<Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία>> στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή.pdf

ΟΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 11 ΜΕΡΟΣ Α.pdf

ΟΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 11 ΜΕΡΟΣ B.pdf

ΟΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 11 ΜΕΡΟΣ Γ.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣ_13ΤΗΣ 17 ΣΕΠ 21.pdf

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.pdf

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ.pdf

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.pdf

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.pdf

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.pdf

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.pdf

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ-ΠΥΡΗΝΙΚΗ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ-ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.pdf

Επιστολή Κοσμήτωρ 15 μελους.doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ_5 ΤΗΣ 12 ΑΠΡ 21.pdf

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣ_2_της 18 Φεβ 22.pdf

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ.pdf