Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ο τομέας των θεωρητικών επιστημών περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Ελληνική Φιλολογία
 • Πολιτική Οικονομία
 • Γεωοικονομία
 • Στρ.Ιστορία-Ανάλυση Μαχών
 • Κοινωνιολογία
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Πολιτική Ιστορία
 • Αγγλικά
 • Ελληνική Γλώσσα για προπαιδευόμενους
 • Γεωπολιτικη Μεσης Ανατολής
 • Δημόσια Οικονομία
 • Γεωπολιτική
 • Διοικητική Μέριμνα
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση
 • Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
 • Ηγεσία – Διοικητική
 • Στρατιωτική Στρατηγική & Θεωρίες Πολέμου
 • Γαλλικά
 • Δίκαιο με έμφαση στους Διεθνείς Αμυντικούς Οργανισμούς & στην Διεθνή Ασφάλεια
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Πολεμική Τέχνη & Εφαρμογές
 • Ευρωπαική Ασφάλεια και Αμυνα
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Στρατιωτική Ηγεσία-Διοίκηση
 • Αγγλικά