Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Military Erasmus

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έγινε μέλος του Προγράμματος ERASMUS+ με στόχους,

 • Η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από τη χρήση ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
 • Στρατηγικές συμπράξεις με στρατιωτικές ακαδημίες αλλά και πανεπιστημιακά ιδρύματα άλλων χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας αλλά και στο επίπεδο των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της καινοτομίας στις μεθόδους εκπαιδεύσεως.
 • Η επίτευξη της όσο το δυνατόν ποιοτικότερης και αποδοτικότερης εκπαίδευσης μέσω αυτών των συνεργασιών.
 • Η απόκτηση εμπειριών και η διεύρυνση του τρόπου αντίληψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των ανταλλαγών και των συνεργασιών στα
  πλαίσια του ευρωπαϊκού συστήματος.
 • Η συμβολή στην ανάπτυξη ου ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης των νέων ανθρώπων με στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
 • Η βελτίωση των τεχνολογικών γνώσεων στον τομέα της βιομηχανίας μέσω των αντίστοιχων ανταλλαγών σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού
  (στρατιωτικό και ακαδημαϊκό).
 • Η τελειοποίηση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω της συστηματικής συμμετοχής στα προγράμματα το Erasmus+.

Σχετικά Κείμενα

Απονομή Χάρτη Erasmus 2021-2027

Διεθνές Εαρινό Εξάμηνο 2024

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Σπουδαστή