Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

1. Ανακοινώνεται ότι, οι εισακτέοι/ες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), των Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2022, καλούνται να καταταγούν σε αυτή (Βάρη Αττικής), την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 07:30 πμ, φέροντας μαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο Παράρτημα «Ζ» της εγκυκλίου προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 03/2022). 2. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων»

Πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων»

Πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων»

Επιστολή Κοσμήτωρ 1η Συνεδρίαση 15μελους Εφοδιαστική Αλυσίδα