Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ » ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να δείτε την εγκύκλιο κατάταξης πατήστε εδώ. Για να δείτε τον οδηγό κατάταξης με χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξη πατήστε εδώ. Την ημέρα της κατάταξης η επιλαχούσα θα πρέπει: α. Να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την Εγκύκλιο Διαταγή υπ’ αριθμ. «4»/20 Ιαν 23 του ΓΕΕΘΑ (Παράρτημα «Ζ») της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/ …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαβάστε Περισσότερα »

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών, λόγω εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω προκήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ.

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), στον Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Ιστορία και Γλώσσα με έμφαση στη Στρατιωτική Ορολογία για Προπαιδευόμενους Αλλοδαπούς».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να δείτε την εγκύκλιο κατάταξης πατήστε εδώ.   Για να δείτε τον οδηγό κατάταξης με χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξη πατήστε εδώ.   Την ημέρα της κατάταξης οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει:   α. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την Εγκύκλιο Διαταγή υπ’ αριθμ. «4»/20 Ιαν …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαβάστε Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να δείτε την εγκύκλιο κατάταξης πατήστε εδώ. Για να δείτε τον οδηγό κατάταξης με χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξη πατήστε εδώ. Την ημέρα της κατάταξης οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει:             α. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την Εγκύκλιο Διαταγή υπ’ …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαβάστε Περισσότερα »