Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Δίπλωμα Απονομής του παρασήμου της Ακαδημίας Αθηνών που απονεμήθηκε στη ΣΣΕ

Δίπλωμα απονομής του παρασήμου της Ακαδημίας Αθηνών που απονεμήθηκε την 5η Μαΐου 1946, προς αναγνώριση της προσφοράς ηγετών στην πατρίδα από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.