Διαδικασίες Εισαγωγής

Στην αρχή κάθε έτους, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης εκδίδει εγκύκλιο διαταγή με την οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες των προκαταρκτικών εξετάσεων , καθώς επίσης και την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών στην Σχολή. Η εγκύκλιος διαταγή κοινοποιείται στις αρχές και τα λύκεια όλης της χώρας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της Σχολής, στα τηλέφωνα: 210 8904127, 210 8904093, 210 8904026, 210 8970223