Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αίθουσες Ψυχαγωγίας

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ2

Εστιατόρια

ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Λόχοι Ευελπίδων