Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αναμνηστικά προς τη ΣΣΕ