Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

1.Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Ευελπίδων οργανώνεται έτσι ώστε:

α. Ο νεοεισερχόμενος Εύελπις να παρακολουθεί ενιαία εκπαίδευση γενικής μόρφωσης διάρκειας δυο ετών (4 εξαμήνων).

β. Με την έναρξη του τρίτου έτους και για τα τέσσερα επόμενα εξάμηνα σπουδών ακολουθεί εξειδίκευση σύμφωνα με τις δύο κατευθύνσεις που λειτουργούν στη ΣΣΕ:

(1) Εξειδίκευση για την κατεύθυνση των Όπλων: Διοικητική και Ηγεσία.

(2) Εξειδίκευση για την κατεύθυνση των Σωμάτων: Στρατιωτική Επιμελητεία.

2.Η αναλυτική περιγραφή της εκπαίδευσης καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

3.Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση οργανώνεται σε Τομείς, όπως παρακάτω:

α.    Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών

β.    Τομέας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών

γ.     Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

δ.    Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής Φυσική Αγωγή – Εφαρμογές Αθλητισμού

ε.     Τομέας Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου