Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Εξωτερική Αξιολόγηση 2015

Εξωτερική Αξιολόγηση 2015

Η Εξωτερική Αξιολόγηση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο 2015 στους χώρους της Σχολής από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε από την Α.ΔΙ.Π αποτελούμενη από τους τρείς (3) παρακάτω αξιολογητές:

α. Prof. Hugh Griffiths, Thales/Royal Academy of Engineering Chair of RF Sensors, Department of Electronic & Electrical Engineering, University College London, Μ. Βρετανία, ως Συντονιστής.

β. Prof. Nikolaos Limnios, Universite de Technologie de Compiegne, Laboratoire de Mathematiques Appliquees, Centre de Recherches de Royallieu, Γαλλία.

γ. Mr Sylvain Paile-Calvo, Senior Researcher, University of Liege, Department of Political Science, Βελγιο.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΣΣΕ, σε συνέχεια της αξιολόγησης –επίσκεψης των εξωτερικών αξιολογητών δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση http://www.hqaa.gr/external/HellenicArmyAcademy_2015.pdf

Κατόπιν της επιτυχούς Εξωτερικής αξιολόγησης:

α.  Η Σχολή πιστοποιείται ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα, βάσει των κριτηρίων της Διαδικασίας της Μπολόνια για την ανώτατη εκπαίδευση.

β.  Η Σχολή πιστοποιείται για την υλοποίηση αυτοδύναμων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

γ.  Η Σχολή πληροί ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα ένταξης της στο Χάρτη Erasmus ο οποίος δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ (αφορά στην ανταλλαγή μαθητών και καθηγητών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα), το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η παρατήρηση της Επιτροπής όπως παρακάτω:

«η Επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το επίπεδο των Ευέλπιδων, οι οποίοι της παρείχαν πολύ εποικοδομητικά σχόλια, επιδεικνύοντας παράλληλα ισχυρή αφοσίωση προς τις αξίες της Σχολής και τη διαδικασία αξιολόγησης της»

Για το κείμενο της Πρωτότυπης έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης στην Αγγλική, πατήστε εδώ

Για την απόδοση της αξιολόγησης στην Ελληνική, πατήστε εδώ