Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α Τάξεως

Για τα 100 χρόνια προσφοράς της Σχολής, από το 1831, που ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας φόρεσε τις επωμίδες του Αξιωματικού στους πρώτους αποφοίτους της Σχολής (Ανθυπολοχαγούς του Πυροβολικού) μέχρι και την ημέρα απονομής του μεταλλίου, 03 Ιουλίου 1931, το οποίο ήταν και το πρώτο που απονεμήθηκε στη Σχολή.