Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τομέας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών

Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής

Τομέας Ανάλυσης και Θεωρίας Πολέμου