Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τομεας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τομεας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών

Τομεας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

Τομεας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής

Τομεας Ανάλυσης και Θεωρίας Πολέμου