Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τομέας Ανάλυσης και Θεωρίας Πολέμου

Ο Τομέας Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά πεδία και αντικείμενα:

  • Στρατιωτική Ιστορία – Ανάλυση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων
  • Ψυχολογικές Επιχειρήσεις – Στρατιωτικές Εφαρμογές
  • Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση, Γεωπολιτική, Στρατιωτική Στρατηγική και Θεωρίες Πολέμου
  • Πολεμική Τέχνη και Εφαρμογές
  • Προσομοίωση Επιχειρήσεων
  • Στρατιωτική Γεωγραφία – Επιχειρησιακή Ανάλυση Γεωγραφικών Διαμερισμάτων
  • Στρατηγική – Τακτική Ανάλυση Εδαφικών Διαμερισμάτων