Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Καθηγητές

   Αθανασούλη Κυριακή

   Αρταβάνη Μαρία Αθηνά

   Βιδάλη Άννα Μαρία

   Καφφές Γεώργιος

   Ραγιές Ιωάννης

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

   Κόκκινου Αικατερίνη

   Μιχαηλίδου Άρτεμις

   Πατρώνα Μαριάννα

   Σοφίου Σταματία

 

Επίκουροι Καθηγητές

   Σπίνουλα Βαρβάρα

   Τόμπρος Νικόλαος

 

Λέκτορες

   Κατούντα Σύλβια

   Μανωλέα Χριστίνα -Παναγιώτα

   Πάρη Αναστασία

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Συμβασιούχο (ΕΠΣ)

   Σύρμας Νικόλαος Π.