Αποφοίτηση – Προοπτικές

Οι Ευέλπιδες, εφόσον προάγονται σε κάθε Τάξη, αποφοιτούν ονομαζόμενοι Ανθυπολοχαγοί Όπλων ή Σωμάτων.

Οι Ανθυπολοχαγοί των Όπλων κατατάσονται στα παρακάτω Όπλα:

  • Πεζικό
  • Τεθωρακισμένα
  • Πυροβολικό
  • Μηχανικό
  • Διαβιβάσεις
  • Αεροπορία Στρατού

Ομοίως οι Ανθυπολοχαγοί των Σωμάτων κατατάσσονται στα παρακάτω Σώματα:

  • Εφοδιασμού Μεταφορών
  • Υλικού Πολέμου
  • Τεχνικού

Ως Αξιωματικοί φοιτούν σε διάφορες στρατιωτικές σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού και εκπαιδεύονται στα σύγχρονα όπλα, μέσα και συστήματα. Μπροστά τους ανοίγεται ένας ευρύτατος ορίζοντας προοπτικών και μπορούν να εξελιχθούν προοδευτικά, με κριτήριο την ικανότητα τους, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς της Στρατιωτικής Ιεραρχίας.

Παράλληλα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν, εάν θέλουν, ακόμη περισσότερο τον κύκλο των γνώσεων τους, σπουδάζοντας σε άλλα προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ως Αξιωματικοί έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά ξένες γλώσσες να διεκδικήσουν τη φοίτηση τους σε Σχολές-Σχολεία του εξωτερικού, αναλόγως των αναγκών του Στρατού, καθώς και υπηρέτηση σε διάφορες θέσεις εξωτερικού (Στρατηγεία ΝΑΤΟ, Ακόλουθοι Πρεσβειών, Ειρηνευτικές Αποστολές κ.λ.π.).