Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αποστολή

  1. Ηθική και Στρατιωτική διαπαιδαγώγηση των Ευελπίδων, καθώς και η ανάπτυξη των ηγετικών προσόντων τους, χωρίς αυτό να συντελείται ανταγωνιστικά ή επικυριαρχικά.  
  2. Διασφάλιση της άψογης εμφάνισης και παράστασης των Ευελπίδων σε κάθε εκδήλωσή τους, εντός και εκτός της Σχολής.    
  3. Διασφάλιση της κανονικής και εύρυθμης διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας του, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του προγράμματος ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως.  
  4. Οργάνωση και εκτέλεση της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (εφαρμοσμένης, επιτελικών και τεχνικής οπλομηχανημάτων – μέσων) των Ευελπίδων, καθώς και της στρατιωτικής σωματικής αγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες και το Πρόγραμμα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.  
  5. Οργάνωση, προετοιμασία, συντονισμός και υλοποίηση λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής όπως κατάταξη, ορκωμοσίες, συμμετοχή σε στρατιωτικές παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις.  
  6. Παρακολούθηση της καθαριότητας, ευταξίας και συντήρησης των κτηρίων στρατωνισμού και λοιπών εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούν οι Ευέλπιδες, των συνθηκών διαβίωσης των στη Σχολή (συσσίτιο, διαβίωση, ψυχαγωγία, κλπ) και εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για την βελτίωσή τους.