Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Στίβος Μάχης

Βιβλιοθήκη

Αίθουσες Πληροφορικής

Αμφιθέατρα

Αίθουσες Διδασκαλίας

Εργαστήρια