Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ1

Στίβος Μάχης

Βιβλιοθήκη

Αίθουσες Πληροφορικής

Αμφιθέατρα

Αίθουσες Διδασκαλίας1

Αίθουσες Διδασκαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2

Εργαστήρια