Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

Ο τομέας μαθηματικών και επιστημών μηχανικού περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Ανώτερα Μαθηματικά
 • Μαθηματικά
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές
 • Γεωμετρία-Μαθηματικά
 • Γεωμετρία
 • Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
 • Εργαστήρια Τεχνικής Μηχανικής
 • Πληροφορική
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Μηχανική Εργαστήρια
 • Ηλεκτρινικα εργαστήρια
 • Ηλεκτρονικά & Στρατιωτικές Τηλεπικοινωνίες-Εργαστήρια
 • Βλητική-Στρατιωτικές Εφαρμογές
 • Ηλεκτρολογία Θεωρία
 • Διοίκηση Εφοδιατικής Αλυσίδας-Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
 • Τοπογραφια
 • Ηλεκτρονικά Θεωρία-Εργαστήρια
 • Ηλεκτρονικά & Στρατιωτικές Τηλεπικοινωνίες-Εργαστήρια
 • Μηχανική-Θεωρία
 • Βλητική-Στρατιωτικές Εφαρμογές
 • Ασφάλεια-Διαχείριση Πληροφορίας-πληροφοριακού υλικού
 • Προσομοίωση Επιχειρήσεων
 • Μηχανική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Στρατιωτική Γεωγραφία-Ανάλυση Εδαφικών Διαμερισμάτων Ι – ΙΙ