Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: «Διεθνές Εξάμηνο 2022»

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, θα διοργανώσει τη δραστηριότητα “International Spring Semester 2022,” στο πλαίσιο συμμετοχής της στο πρόγραμμα Erasmus+ και στην πρωτοβουλία “European Initiative for the Exchange of Military Young Officers.”

Η δραστηριότητα θα λάβει χώρα στην έδρα της Σχολής στη Βάρη, Αττικής από 21 Φεβ 22 έως 10 Ιουν 22. 

Το Διεθνές Εξάμηνο διοργανώνεται στην Σχολή από το 2017. Στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει στην εν λόγω δραστηριότητα σπουδαστές στρατιωτικών ακαδημιών από την Αυστρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ρουμανία, σε τμήματα 30-40 σπουδαστών.

hellenic_army_academy_international_spring_semester_2022