Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τομέας Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών

Ο τομέας των φυσικών επιστημών περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Σύγχρονη Φυσική(Ατομική-Πυρηνική Φυσική)-Θεωρία,Ενεργειακή Τεχνολογία-Θεωρία
  • Εργαστήρια Γεν. Φυσικής
  • Γενική Φυσική-Εργαστήρια
  • Ενεργειακή Τεχνολογία-Θεωρία
  • Ανόργανη & Οργανική Χημική Τεχνολογία-Εργαστήρια
  • Χημεία Εργαστήρια