Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αξιωματικοί

Πεσόντες στη Μάχη

sse_placeholder

Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

sse_placeholder

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

sse_placeholder

Βαλκανικοί Πόλεμοι

sse_placeholder

Μικρασιατική Εκστρατεία

sse_placeholder

Περίοδος 1828-1912

sse_placeholder

Επαναστατικό Κίνημα του 1935

sse_placeholder

Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας

sse_placeholder

Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο

sse_placeholder

Σε διατεταγμένη υπηρεσία

SSE Logo - Blue White 2

Συγκεντρωτικά Στοιχεία

SSE Logo - Blue White 2

Μετά την απελευθέρωση