Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί μετά την απελευθέρωση