Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Ευέλπιδες στην διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων