Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Ευέλπιδες σε Διατεταγμένη Υπηρεσία