Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Ευέλπιδες μετά την Απελευθέρωση