Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών των υποψηφίων της Ομάδας 240

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών των υποψηφίων της Ομάδας 240