Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές»

Πρόσκληση για την δεύτερη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές»

Πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο “Στρατιωτική Φυσική με έμφαση στα δίκτυα Υπολογιστών”

Επιστολή Κοσμήτωρ 1η Συνεδρία ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ