Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Εκπαίδευση Διμοιριτών ΣΣΕ στο αντικείμενο ΒΜΤΑ (Μέρος 1ο)