Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Επίσκεψη στη ΣΣΕ του Στρατιωτικού Ακολούθου των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Σχολή, του Στρατιωτικού Ακολούθου των ΗΠΑ Colonel Nathan Mann, συνοδευόμενου από τον βοηθό του Major Ryan Slocum.