Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Επίσκεψη του Προέδρου του EU Military Erasmus IG στη ΣΣΕ

     Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου του EU Military Erasmus Implementation Group Σχη Harald GELL του Αυστριακού Στρατού συνοδευόμενου από τον Επιτελή του, Ανχη David BIRSAK.

     Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των εν λόγω Αξκών για τον τρόπο οργάνωσης – διεξαγωγής της εκπαίδευσης των σπουδαστών από διάφορες χώρες της ΕΕ που παρακολουθούν μαθήματα του «Διεθνούς Εξαμήνου» στη ΣΣΕ, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Military Erasmus».