Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Επίσκεψη στη ΣΣΕ του Πρέσβη της Γεωργίας στην Ελλάδα

      Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Σχολή, του Πρέσβη της Γεωργίας στην Ελλάδα κ. David Dondua συνοδευόμενου από την Μορφωτική Ακόλουθο κ.Ani Udzilauri.

      Η εν λόγω επίσκεψη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 30ης επετείου από τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων της Γεωργίας με την Ελλάδα.