Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διεξαγωγή Διεθνούς Εξαμήνου (Erasmus) στη ΣΣΕ

Από 21 Φεβρουαρίου έως 10 Ιουνίου 2022, υλοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του «Διεθνούς Εξαμήνου» (International Semester) στο πλαίσιο ανταλλαγής σπουδαστών Στρατιωτικών Ακαδημιών της ΕΕ, που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία EMILYO (Military Erasmus). Εκτός από τους Έλληνες και Ελληνοκύπριους  Ευέλπιδες (20 συνολικά) το πρόγραμμα παρακολούθησαν 40 σπουδαστές από Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία. Συναφώς 19 Ευέλπιδες παρακολούθησαν τα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στις στρατιωτικές ακαδημίες Λιθουανίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας.