Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διοίκησης Συντάγματος Ευελπίδων

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης του Συντάγματος Ευελπίδων, από τον Ταξίαρχο Ευστάθιο Κοκκινίδη στον Συνταγματάρχη (ΠΖ) Νικόλαο Αγγελή.