Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Προκύρηξη – πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), στον Τομέα Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού, λόγω εξέλιξης στην βαθμίδα του Αναπληρωματικού Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο <<Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές>>.

Δείτε εδώ