Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Θερινή Εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων