Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Βύρων Αντωνίου

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Ανάλυσης και Θεωρίας Πολέμου

Γνωστικό αντικείμενο

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σπουδές

 • Διδακτορικό: 2011, Department of Civil, Environmental and Geomatics Engineering, University College London (UCL), London, UK
 • Μεταπτυχιακό: 2006, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ), ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα
 • Πτυχίο/Δίπλωμα: 2004, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών
 • Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ), ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Spatial Analysis
 • Machine Learning
 • Spatial Databases
 • Web GIS
 • Volunteered Geographic Information and Citizen Science
 • Terrain Analysis

Μαθήματα

 • Στρατιωτική Γεωγραφία – Επιχειρησιακή Ανάλυση Γεωγραφικών Διαμερισμάτων
 • Στρατιωτική Τοπογραφία – Δορυφορική Τηλεπισκόπηση- Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Γεωχωρικά Δεδομένα
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Ανάπτυξη Χαρτογραφικών Εφαρμογών
 • Χαρτογραφικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • Ερευνητικά θέματα στις Γεωπληροφορίες και Διαχείριση Κρίσεων