Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Βαν Ντερ Βέϊλε Ιάκωβος Πέτρος

Καθηγητής

Τομέας: Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

Γνωστικό αντικείμενο

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ή ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπουδές

Διδακτορικό: 1987, Institute for Theoretical Physics, University of Amsterdam, 1893, Department of Mathematics and the Natural Sciences, University of Utrecht, Netherlands
ΜΔΕ: 1983, Department of Mathematics and the Natural Sciences, University of Utrecht, Netherlands
Πτυχίο/Δίπλωμα: 1980, Department of Mathematics and the Natural Sciences, University of Utrecht, Netherlands

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων στις Φυσικές Επιστήμες
 • Δυναμικά Συστήματα και Χάος
 • Μηχανική των Ρευστών
 • Συλλογική Δυναμική και Κυματικά Φαινόμενα σε Κοκκώδη Ύλη
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση Φυσικών Φαινομένων

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαικό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Γ Εξάμηνο
  Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
 • Ζ Εξάμηνο
  Δυναμικά Συστήματα