Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί του Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας