Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί σε Διατεταγμένη Υπηρεσία