Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πεσόντες Αξιωματικοί κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου